ITA  ENG  DEU  SLO

Pogoji uporabe

Pogoji uporabe te spletne strani

Z dostopom do tega spletnega mesta izjavljate, da ste razumeli in sprejeli pogoje uporabe.

Premiata Impresa REMIGIO PRESCHERN s.r.l. si pridržuje pravico do sprememb ali posodobitev spletnega mesta v okviru njegovega obsega kadar koli in brez predhodnega obvestila. Prav tako si pridržuje pravico, da po lastni presoji prekine vaš dostop do spletnega mesta. Vaša nadaljnja uporaba tega spletnega mesta bo zaradi revizije pogojev pomenila, da sprejemate te spremembe.

Premiata Impresa REMIGIO PRESCHERN s.r.l. ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s kakršno koli vsebino na spletnih mestih tretjih oseb, ki so povezana tukaj.

Za to spletno mesto, vključno z vsebino, grafiko in kodo, veljajo zakoni o avtorskih pravicah, v lasti ali pod licenco Premiata Impresa REMIGIO PRESCHERN s.r.l. in vse pravice do njih so posebej pridržane.

Vsaka uporaba, shranjevanje, reprodukcija slik, grafik, simbolov, logotipov, animacij in besedil na tem spletnem mestu v kakršni koli obliki in kombinaciji je predmet predhodnega pisnega soglasja Premiata Impresa REMIGIO PRESCHERN s.r.l. (preklic licence iz katerega koli razloga kadar koli).

Pomagamo družinam, ki jih je prizadela žalovanje.

Družinam, ki jih je prizadela žalovanje, zagotavljamo maksimalno podporo, ki jih nadomešča pri neangažiranosti vseh dejavnosti, povezanih z organizacijo pogrebne službe.

 Kontaktiraj nas