foto defunto
Zapustil nas je naš dragi - E' mancato all'affetto dei suoi cari

Edmondo Košuta (Mundi)

star 88 let - di anni 88

Žalostno vest sporočajo žena, sinovi z družinami ter vsi sorodniki.

Pogreb bo v soboto, 9. oktobra, ob 9. uri v župnijski cerkvi sv. Ivana v Gorici, z odhodom iz mrliške veže goriške splošne bonišnice ob spoštovanju varnostnih predpisov.

---------------------------------------------------------

Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli con le rispettive famiglie unitamente ai parenti tutti.

I funerali saranno celebrati sabato 9 ottobre alle ore 9.00 nella Chiesa parrochiale di San Giovanni in Gorizia, muovendo dalla Cappella del locale Ospedale Civile, nel rispetto delle norme vigenti.


Topla zahvala vsem, ki bodo počastili njegov spomin. - Si ringraziano fin d'ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Gorica, 7. oktobra 2021 - Gorizia, 7 ottobre 2021