foto defunto
Zapustila nas je naša draga - E' mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Fait (Mara) vd. Devetak

stara 87 let / di anni 87

Žalostno vest sporočajo brat Andrej z družino, Doriana in Anastasia z vsemi, ki so jo imeli radi.

V skladu z dogovorjenimi varnostimi ukrepi med vlado in italijansko škofovsko konferenco, bo pogreb v sredo, 14. julija, ob 10. uri v župnijski cerkvi v Sovodnjah ob Soči, z odhodom ob 9.45 iz mrliške veže goriške bolnišnice.

------------

Ne danno il triste annuncio il fratello Andrej con la famiglia, Doriana e Anastasia con tutti coloro che le hanno voluto bene.

I funerali saranno celebrati mercoledì 14 luglio alle ore 10.00 nella Chiesa parrocchiale di Savogna d'Isonzo, muovendo alle ore 9.45 dalla Cappella dell'Ospedale Civile di Gorizia.

Le Esequie saranno celebrate nel rispetto delle norme concordate tra il Governo e la Conferenza Episcopale Italiana.

 


Namesto cvetja darujte za sovodenjsko cerkev. - Non fiori ma offerte per la Chiesa di Savogna d'Isonzo.
Topla zahvala vsem, ki bodo počastili njen spomin. - Si ringraziano fin d'ora quanti vorranno onorarne la memoria.
Sovodnje ob Soči, 12. julija 2021 - Savogna d'Isonzo 12 luglio 2021