foto defunto
Zapustil nas je naš dragi / E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Felice FLORENIN - Srečko

star 83 let // di anni 83

Žalostno vest sporočajo žena Magda, brat Albin,

svak Miljan in svakinja Dora

z družinami.

Ne danno il triste annuncio la moglie Magda,

il fratello Albin, il cognato Miljan e

la cognata Dora unitamente

alle rispettive famiglie.

-:-  -:-

Pogreb bo v soboto, 17. aprila, ob 14.30 v

župnijski cerkvi v Števerjanu, v skladu z

dogovorjenimi varnostnimi ukrepi

med vlado in italijansko

škofovsko konferenco.

I funerali saranno celebrati sabato 17 aprile

alle ore 14.30 nella Chiesa parrocchiale di

San Floriano del Collio, nel rispetto delle

norme concordate tra il Governo e la

Conferenza Episcopale Italiana.

‘‘Namesto cvetja darujte v dobrodelne namene’’

‘‘Non fiori ma opere di bene’’

Družina se zahvaljuje vsem, ki bodo

počastili njegov spomin.

I familiari ringraziano fin d’ora quanti

vorranno onorarne la cara memoria.

 


Števerjan, 16. aprila 2021 / San Floriano del Collio, 16 aprile 2021