Naše poslanstvo

Poslanstvo podjetja je zagotoviti maksimalno pomoč svojcem ob trenutku izgube ter jih nadomestiti za vse, kar je v zvezi s pogrebno dejavnostjo in storitvami.

Vse te zadeve zahtevajo predvsem odlično strokovno pripravljeno in sposobno osebje, ker so v teh trenutkih ljudje čustveno močno izpostavljeni. Naša temeljna dejavnost je organizacija in izvajanje pogrebov. V kolikor ob izgubi svojca potrebujejo ljudje pomoč in nasvete pri opravljanju birokratskih in administrativnih zadev.

Naziv “Priznano podjetje” je bilo določeno zaradi mnogih priznanj podeljenih podjetju za strokovnost in resnost pri izvajanju svoje dejavnosti. Podjetje ima primarno vlogo bodisi na pokrajinskem kot deželnem področju.